ΤΑ ΒΡΕΤΑΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ Η ΕΙΣΒΟΛΗ ΣΤΟ ΙΡΑΚ

Όσοι το 2003 αντιτάσσονταν στην εισβολή της Δύσης στο Ιράκ, κατηγορούνταν ως εχθροί της Δημοκρατίας, υποστηρικτές του καθεστώτος του Σαντάμ Χουσεΐν, και εχθροί της προσπάθειας της Δύσης να εξάγει τις δημοκρατικές της αξίες. Έκτοτε πολλά άλλαξαν, καθώς αποδείχθηκαν παντελώς αστήριχτες όλες οι τότε κατηγορίες περί κατοχής όπλων μαζικής καταστροφής από το ιρακινό καθεστώς. Επιπλέον, και προς πλήρη επιβεβαίωση κάθε υποψίας, έγγραφα τα οποία αποκαλύπτει η εφημερίδα Independent καταδεικνύουν την στενότατη σχέση μεταξύ των συμφερόντων πετρελαϊκών εταιριών και της επέμβασης στο Ιράκ.