ΣΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ — Συγγραφέας: Jeffrey M. Smith

Είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον βιβλίο που δεν αφορά μόνον την παγκόσμια υγεία, αλλά και την σταδιακή και κρυφή κατάργηση των δημοκρατικών ελευθεριών και τη στρέβλωση της επιστήμης και την ανηθικότητά της όταν αυτή περιέρχεται απόλυτα στα ιδιωτικά συμφέροντα