ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΡΕ ΓΑΜΩΤΟ…

σκίτσα για διεθνή πολιτική κατάσταση, σκίτσα για διεθνή οικονομική κρίση