“ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ” — Περιβαλλοντική Έκθεση στην Πεύκη — Συμμετοχή της Μ.Κ.Ο. Σόλων

Το ΕΡΓΟ ΠΟΛΙΤΩΝ, σε συνεργασία με το Δήμο Πεύκης διοργανώνει τη Θεματική Περιβαλλοντική Έκθεση με τίτλο «Ελλάδα, το Σπίτι μας» στις θεματικές ενότητες:
1.Ενέργεια
2.Ολοκληρωμένη Διαχείριση Οικιακών Απορριμμάτων
στις 15 & 16 Απριλίου 2010 (από 10:00 έως 14:00), στην πλατεία που βρίσκεται επί των οδών Λεωφ. Ειρήνης & Πλαστήρα.