ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ (του Γιάννη Ζήση)

Παράγοντες αξιολόγησης του εθελοντισμού 1. Ο δημόσιος χαρακτήρας της προσφοράς. 2. Ο ιδιωτικός ή ανώνυμος. 3. Το ψυχολογικό πλέγμα μέσα από το οποίο γίνεται η προσφορά. 4. Ο αποδέκτης της προσφοράς. 5. Η ανταποδοτικότητα...