ΟΛΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ: ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Στον 20ο αιώνα ξεδιπλώθηκε μια παγκόσμια ισορροπία στο πεδίο της διανόησης σε Δύση και Ανατολή. Για πρώτη φορά -με ένα τέτοιο μεγάλο εύρος και συμπληρωματικότητα- αγγίχθηκαν ισοδυναμικά και ισότροπα τόσο τα θέματα τα τεχνολογικά,...