ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΣΜΟΣ

Στην τελευταία δεκαετία του 20ου αιώνα και μετά από «το τέλος της ιστορίας» αναδείχθηκε ως βασική συνθηματική έκφραση ο όρος παγκοσμιοποίηση.            Η θεωρία για το «τέλος της ιστορίας» κατέρρευσε πολύ γρήγορα έστω και υπό την...