Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΛΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ

Αναπλ. Καθηγητής Μάνος Δασενάκης — Πρόεδρος ΣΕΩΚ/EFMS
Πανεπιστήμιο Αθηνών — Εργαστήριο Χημείας Περιβάλλοντος