ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΗΔΟΝΗΣ (του Γιάννη Ζήση)

Συνέχεια από το άρθρο “Θεραπεύοντας την τάση για εξουσιαστικότητα“. Αλλά ας δούμε συμβολικά αυτή τη δυναμική της θυσίας, της πρώτης θεμελιώδους θυσίας ή πράξης λατρείας που εκδηλώνεται σε έναν από τους βασικούς ανθρωπολογικούς μύθους,...