ΓΙΑΤΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΓΙΝΕ ΤΟ ΛΙΚΝΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (του Δημοσθένη Κυριαζή)

Η Εντροπία στα φυσικά και κοινωνικά συστήματα.  H εντροπία των φυσικών συστημάτων ορίζεται στη Στατιστική Μηχανική ως «το μέτρο της αταξίας» [i].  Χαμηλή συνεπώς εντροπία σημαίνει μικρή αταξία. Στα πληροφορικά συστήματα η εντροπία ορίζεται ...