ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΣΤΗ ΜΚΟ ΣΟΛΩΝ

Η κ. Καραβασίλη αναφέρεται στην πολιτική που θα ακολουθήσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στο ζήτημα  πιστοποίησής καταλληλότητάς των ΜΚΟ, καθώς και για τον διάλογο των αρχών με την Κοινωνία των Πολιτών.