Ετικέτα: Δρ. Αγγελική Καλλία-Αντωνίου

ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΤΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ (της Αγγελικής Καλλία)

Η αξία του βιοτόπου
       Η λίμνη Κορώνεια (ή Λαγκαδά) ήταν εξαιρετικής οικολογικής σημασίας υγροβιότοπος, στον οποίο αναπαράγονταν και ζούσαν περίπου 150 είδη πουλιών από τα προστατευόμενα από την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009

Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ)

 Περιβαλλοντική Νομοθεσία – Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2009