Η ΕΥΡΩΠΗ ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΣΕ ΤΟΞΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΚΟΣΜΟ

Σφοδρές κατηγορίες εξαπολύει κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ΜΚΟ «GAIA», που αναζητά εναλλακτικές λύσεις στην αποτέφρωση αποβλήτων. Πιο συγκεκριμένα, στην τελευταία της έκθεση με τίτλο «Τα διπλά πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Επεξεργασία Αποβλήτων και...