ΤΑ ΖΩΑ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΚΑΘΩΣ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ ΚΛΙΜΑ

 Μέχρι σήμερα γνωρίζαμε ότι οι κλιματικές αλλαγές και οι επιπτώσεις της στα βιοσυστήματα έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση των πληθυσμών αρκετών ειδών ζώων και φυτών, τα οποία είτε εξαφανίστηκαν είτε είναι είδη προς εξαφάνιση.         ...