Ετικέτα: απαξίωση

ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΥΦΛΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟΝ ΕΝΣΥΝΕΙΔΗΤΟ ΣΕΒΑΣΜΟ ΤΗΣ

Η εποχή μας αλλά πρώτα και κύρια η διατροφή μας ζητά την επίλυση του βασικού ηθικού ζητήματος: πως είναι δυνατόν ένα αισθανόμενο ον όπως ο άνθρωπος να βασίζει τη επιβίωσή του στην τραγωδία της αισθανόμενης ζωής; Πως είναι δυνατόν να έχουμε επιτρέψει να υπάρχει και να διευρύνεται μια γιγαντιαία και συνεχώς εντεινόμενη εκστρατεία λεηλασίας της ζωής των ζώων η οποία ουσιαστικά είναι η μεταμφιεσμένη εκστρατεία ενάντια και στα δικαιώματα των ανθρώπων;

H ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

Η διάχυση της περιβαλλοντικής ηθικής στον πολιτισμό είναι ένα ζητούμενο της ενσωμάτωσης της ηθικής, της νοοτροπίας και της συμπεριφοράς. Αυτή η διάχυση συμβαίνει στο πλαίσιο που προαναφέραμε ως «κανόνας και συγκίνηση», μέσα από την ευαισθησία και...

Η ΤΡΙΠΛΗ ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΥ (του Γιάννη Ζήση)

Η πρώτη απαξίωση συνίσταται στο ότι, δυστυχώς, η διεθνής κοινότητα εξακολουθεί να κινείται στη λογική της στρατηγικής των συμφερόντων και των συμμαχιών χωρίς καθαρό λόγο, αρχές, αξίες και κανόνες. Ο Λόγος χρησιμοποιείται ως πανουργία συμφέροντος και η επίκληση της νομιμότητας, υπάρχει ως επίφαση της νομιμότητας, και τελικά, ως μια οργανική διαστολή διεθνών κανόνων και φορέων, μια πολιτική αδιακρισία στις διεθνείς σχέσεις. Αυτό επιμαρτυρείται από αλλεπάλληλα γεγονότα και συμπεριφορές κρατικών αρχών σε διεθνείς οργανισμούς.

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (του Γιώργου Μαυρουλέα)

  Παρατηρώντας με μια μικρή χρονικά απόσταση μεν αλλά αρκετή στο να διασφαλίζεται η καταστάλαξη του κουρνιαχτού της επικαιρότητας και των παθών, για τα όσα διαδραματίστηκαν τελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορούσαν τη στήριξη...