ΜΙΚΡΟΒΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΘΥΤΕΡΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΠΟΤΕ ΕΞΗΓΟΥΝ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΕΞΩΓΗΙΝΗ ΖΩΗ

Μικροοργανισμούς σε βάθος 2,5 χιλιομέτρων κάτω από τον πυθμένα Ειρηνικού Ωκεανού στα ανοικτά της Ιαπωνίας ανακάλυψε η βαθύτερη υποθαλάσσια γεώτρηση που έγινε ποτέ.

Οι γεωτρήσεις διενεργήθηκαν στο πλαίσιο του Διεθνούς Προγράμματος Ωκεάνιων Ανακαλύψεων (IODP) και πραγματοποιήθηκαν κοντά στην χερσόνησο Σιμοκίτα στα βορειοδυτικά της Ιαπωνίας.