Ετικέτα: υπεραλιεία

ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙ ΑΛΛΟ Η ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

Η υπεραλίευση αφορά το ήμισυ και πλέον των αλιευτικών αποθεμάτων της Μεσογείου. Η ΕΕ έχει εγκρίνει σχετικό κανονισμό, τα κράτη μέλη όμως δεν έχουν λάβει ακόμη τα αναγκαία μέτρα.

      Με βάση επιστημονικές αναλύσεις έχει διαπιστωθεί ότι ποσοστό πάνω από 54% των αλιευτικών αποθεμάτων της Μεσογείου αποτελεί αντικείμενο υπεραλίευσης.

OI ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑ ΥΔΑΤΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΟ 2011

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε έκθεση με την οποία αρχίζει τις συζητήσεις για τις αλιευτικές δυνατότητες στα ύδατα της ΕΕ το 2011.Το έγγραφο καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή σκοπεύει να λάβει υπόψη τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις που λαμβάνει επί της κατάστασης των ιχθυαποθεμάτων όταν προτείνει όρια αλιευμάτων και ποσοστώσεις για το επόμενο έτος.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ 2010

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τα νέα επίπεδα των συνολικών επιτρεπόμενων αλιευμάτων (TAC), καθώς και τα νέα επίπεδα αλιευτικής προσπάθειας για τα ιχθυαποθέματα, που εφαρμόζονται στα κοινοτικά αλιευτικά σκάφη κυρίως στον Ατλαντικό και στη Βόρεια Θάλασσα. 

ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΤΟ 40% ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

Εκτός ελέγχου φαίνεται να βρίσκεται η κατάσταση στην παγκόσμια αλιεία με την υιοθέτηση μιας νέας ενιαίας δεσμευτικής συμφωνίας να μοιάζει περισσότερο αναγκαία από ποτέ. 
        Σύμφωνα με νέα έρευνα, ποσοστό μεγαλύτερο του 40% της παγκόσμιας αλιείας διεξάγεται με πλήρη περιφρόνηση των υφιστάμενων -εθελοντικών- κανόνων συμπεριφοράς που ισχύουν παγκοσμίως.