ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΤΤΙΚΗ (της Κατερίνας Ροββά)

157 είδη, ορισμένα από τα οποία απειλούνται με εξαφάνιση, χρησιμοποιούν, σύμφωνα με την Ορνιθολογική Εταιρεία, τους υγροβιότοπους ως τόπους αναπαραγωγής ή σταθμούς ξεκούρασης – Αναγκαία η λήψη μέτρων για την προστασία τους