ΠΕΡΙ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (του Γιάννη Ζήση)

«Η ιστορία των προσπαθειών του ανθρώπου να καθυποτάξει τη φύση είναι η ιστορία της καθυπόταξης του ανθρώπου από τον άνθρωπο». M. Horkheimer  (διασκευάζοντας τον ΄Ενγκελς που είχε μιλήσει για τη βία στις σχέσεις) Αυτό το κεφάλαιο...