Ετικέτα: βιοποικιλότητα και εισαγόμενα είδη

ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ

Πόσα φυτά συναντώνται στις Άλπεις που δεν είναι ιθαγενή της εν λόγω περιοχής; Ποια ζώα έχουν εισαχθεί στο Δούναβη σκόπιμα ή κατά λάθος; Πόσο σοβαρά θα απειλήσουν την τοπική άγρια πανίδα και χλωρίδα;
Με το EASIN (European Alien Species Information Network / Ευρωπαϊκό δίκτυο πληροφοριών για τα αλλόχθονα είδη), τη λειτουργία του οποίου ξεκίνησε πριν λίγες ημέρες το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ), δηλαδή η εσωτερική επιστημονική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γίνεται το πρώτο βήμα προς την παροχή απαντήσεων σε αυτά και σε άλλα ερωτήματα σχετικά με 16. 000 αλλόχθονα είδη τα οποία έχει αναφερθεί ότι διαβιούν σήμερα στην Ευρώπη.

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ: ΔΥΝΑΤΗ Η ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΟΝΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ

Οι επιπτώσεις της παρουσίας των εισαγόμενων ζώων και φυτών σε τοπικά και περιφερειακά οικοσυστήματα δεν μπορούν να γίνουν εμφανείς παρά μόνο μετά το πέρασμα δεκαετιών.  
          Τα εισαγόμενα είδη στα οικοσυστήματα, δηλαδή τα είδη τα οποία για διάφορους λόγους μεταναστεύουν ή μεταφέρονται από ένα τοπικό οικοσύστημα σε κάποιο άλλο, αποτελούν σύμφωνα με τους επιστήμονες μία από τις μεγαλύτερες απειλές για την παγκόσμια βιοποικιλότητα.