Ετικέτα: Βάνια Αρμένη

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε. ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) 
Η Εφαρμογή στα κράτη μέλη της Ε. Ένωσης της νομοθεσίας σχετικά με: 
Α) την επεξεργασία των αστικών λυμάτων, Οδηγίες 91/271/ΕΟΚ και 98/15 και 
Β) τη χρησιμοποίηση της ιλύος καθαρισμού λυμάτων στη γεωργία, Οδηγία 86/278/ΕΟΚ. 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009

Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ)

 Περιβαλλοντική Νομοθεσία – Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2009

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 // ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Της Βάνιας Αρμένη νομικόύ, ασκούμενης στο ΕΚΠΑΑ
Επιμέλεια: Δρ. Α. Καλλία
Δείτε αναλυτικά τα περιεχόμενα πατώντας στην εικόνα. 
1. Ατμόσφαιρα ……………………………………………………….4
2. Νερά …………………………………………………………………. 5-6