ΟΙ 10 ΧΕΙΡΟΤΕΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΖΕΙΣ

Ένας διεθνής οικονομικός οργανισμός, ο OECD, “πήρε” τις 34 χώρες που τον αποτελούν και τις ανέλυσε σύμφωνα με 11 κατηγορίες που περιλαμβάνουν το εισόδημα των πολιτών, τη στέγαση, τις εργασιακές συνθήκες, την εκπαίδευση, το περιβάλλον, την υποδομή και τη δημόσια υγεία.