Ετικέτα: Θίνες Κυπαρισσίας

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΙΔΟΥΝ ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΤΟ ΥΠΕΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΕΤΑ-ΚΑΡΕΤΑ

Ευθύνες στο Υπουργείο Περιβάλλοντος αποδίδουν περιβαλλοντικές οργανώσεις κρούοντας τον κώδωνα του κινδυνου για την θαλάσσια χελώνα Καρέτα – Καρέτα, λίγες ημέρες πριν ξεκινήσει η φετινή περίοδος ωοτοκίας. Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις αναφέρουν ότι παρά την παραμπομπή της Ελλάδας στο Δικαστήριο της ΕΕ για την μη επαρκή προστασία του απειλούμενου είδους, οι αρχές δεν έχουν προβεί σε σχετικές κινήσεις. 

ΑΡΧΕΛΩΝ: ΟΡΓΩΣΑΝ ΒΙΟΤΟΠΟ ΤΗΣ ΚΑΡΕΤΑ-ΚΑΡΕΤΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ

O Σύλλογος καταγγέλει την αποψίλωση της παράκτιας βλάστησης
Αποψίλωση ενός οικότοπου ο οποίος φιλοξενεί ωοτοκία της θαλάσσιας χελώνας καρέτα-καρέτα καταγγέλλει ο Αρχέλων, σύλλογος για την προστασία του εν λόγω είδους. Οι καταγγελίες αφορούν την περιοχή Θίνες Κυπαρισσίας, μεταξύ του ποταμού Νέδα και του χωριού Καλό Νερό.