Ετικέτα: θέληση για το καλό

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ (του Γιάννη Ζήση)

Όπως έχει αναπτυχθεί η κρίση -στον βαθμό που δεν προβαίνουμε σε μια συντακτική δημιουργική πολιτική- έχει υπερβεί τις δυνατότητες του ανθρώπινου παράγοντα. Το σύστημα και οι λειτουργίες της μεγάλης κλίμακας λειτουργούν σε μήκος χρόνου ως επιδεινωτικοί παράγοντες της κρίσης.

Η ΘΕΛΗΣΗ ΩΣ ΠΕΔΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ (του Γιάννη Ζήση)

Στο πεδίο της πολιτικής χρειάζεται ουσιαστική καινοτομία και αυτή μπορεί να παραχθεί μέσα από μια φασματική ανίχνευση των πεδίων δυναμικής της. Εδώ, ακριβώς, απαιτείται μια νέα φασματική πολιτική θεωρία αναθεμελίωσης των πολιτικών, των κοινωνικών, αλλά και των οικονομικών επιστημών.

Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΗΘΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (του Γιάννη Ζήση)

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος μέσα από τον οποίο η ηθική επανέρχεται στο προσκήνιο, αποκτώντας μια υποστηρικτική προσέγγιση, στη λογική της συστημικής αναγκαιότητας και εκτίμησης της έλλειψής της. Η έννοια της ηθικής είναι θεμελιωδώς...

Ζ. ΒΙΩΣΙΜΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ (του Γιάννη Ζήση)

Μια πρόκληση ώστε οι θρησκείες και οι άνθρωποι να υπηρετήσουν την ανάγκη Ο Μυστικός Δείπνος, η Ανάσταση και η βιώσιμη θρησκευτικότητα Το πυρ τον καταναλίσκον μας απελευθερώνει από την αλλοτρίωσή μας, και το πυρ το εξώτερον...