ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΗ ΥΓΡΑΣΙΑ (του Γιώργου Μαυρουλέα)

Στη ζωή η ορθή και ριζική αντιμετώπιση ενός προβλήματος απαιτεί κατ’ αρχήν την κατανόηση των αιτιών που το προκάλεσαν. Έτσι και στη μόνωση για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε ορθά ένα πρόβλημα υγρασίας πρέπει να κατανοήσουμε...