3.041 ΠΟΥΛΙΑ ΔΑΚΤΥΛΙΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ

Συνολικά 3.041 πουλιά, από 74 είδη διαφόρων ομάδων (αρπακτικά, χηνόμορφα, στρουθιόμορφα, κ.ά), δακτυλιώθηκαν την περασμένη χρονιά από τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου.