ΚΑΘΙΖΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ

Στο 84% του κοινοτικού μέσου όρου υποχώρησε πέρυσι η πραγματική κατανάλωση, από το 104% το 2009, ενώ σε επίπεδο κατά κεφαλήν ΑΕΠ σημειώνεται αντίστοιχη βουτιά από το 94% στο 75% μέσα σε μία τετραετία. Η...