ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

Μπαράζ προσφυγών στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, για παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμά­των των Ελλήνων πολιτών από την εφαρμογή του πρώτου Μνη­μονίου από δικηγόρους και μηχανικούς. Μετά την αμετάκλητη απόφαση της Ολομέλειας του Συμ­βουλίου...