ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΜΟΡΓΟ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ

Το μοναδικό δίκτυο συλλογής και διαχείρισης υδατικών αποθεμάτων της Αμοργού, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ένα μεγάλο αριθμό στερνών, πηγών και δεξαμενών, αποτέλεσε το έναυσμα για την υλοποίηση του προγράμματος «Διαδρομές νερού στην Αμοργό: παραδοσιακή διαχείριση υδάτινων πόρων και η βιώσιμη προοπτική της».