ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Κάθε χώρα που διαφωνεί θα μπορεί να απαγορεύει την καλλιέργεια στα δικά της εδάφη Σε συμβιβαστική συμφωνία με την οποία θα επιτρέπεται στο εξής το έγκλημα της καλλιέργειας γενετικά τροποποιημένων ειδών στο ευρωπαϊκό έδαφος...