Ετικέτα: Πράσινη Καμπή

ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Από την αρχή της ανθρωπογένεσης μέχρι σήμερα οι σχέσεις του ανθρώπου με τη φύση και τους συνανθρώπους του, μέσα σ’ αυτή, διαμόρφωναν τις αξίες και τα πρότυπά του. Τόσο το πρότυπο της ανταγωνιστικότητας όσο και...

H ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

Η διάχυση της περιβαλλοντικής ηθικής στον πολιτισμό είναι ένα ζητούμενο της ενσωμάτωσης της ηθικής, της νοοτροπίας και της συμπεριφοράς. Αυτή η διάχυση συμβαίνει στο πλαίσιο που προαναφέραμε ως «κανόνας και συγκίνηση», μέσα από την ευαισθησία και...

Ο ΚOΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (του Γιάννη Ζήση)

Το κομβικό σημείο, το πεδίο της δικτύωσης όλων των πολιτισμικών διαστάσεων σε σχέση με το περιβάλλον βρίσκεται στην επικοινωνία και την εκπαίδευση.   Μέσα από την εκπαίδευση διαμορφώνονται οι επόμενες γενιές που θα διαχειριστούν τα επόμενα ζητήματα....

H ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η επιστήμη αποτελεί τον πιο σκληρό πυρήνα διασύνδεσης πολιτισμού και περιβάλλοντος.         Είναι εκείνη η διάσταση του πολιτισμού από τη οποία ξεπηδάνε οι νέες τεχνολογίες, από την οποία έχουν εκπηγάσει οι μεθοδολογίες ανάπτυξης και...