ΟΜΙΛΙΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ: ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

Ομιλία-Συζήτηση: Οικολογία και Οικονομική Κρίση
Δευτέρα 23 Μαρτίου 2009, ώρα 7.30 μ.μ.