Ό,τι είναι να πεις, πες το γρήγορα!!

γελοιγραφία, πολιτικός μηχανικός, Ό, τι είναι να πεις, πες το γρήγορα