ΑΡΠΑΓΕΣ ΓΑΙΩΝ, ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ;

Οι γαιές που έχουν αγοραστεί από τους διεθνείς επενδυτές στις αναπτυσσόμενες χώρες την τελευταία δεκαετία θα μπορούσαν να θρέψουν ένα δισεκατομμύριο ανθρώπους.
Αντί αυτού, μένουν ακαλλιέργητες ή χρησιμοποιούνται για καλλιέργειες βιοκαυσίμων που θα παράγει ενέργεια για τα ευρωπαϊκά κράτη, τις Η.Π.Α. και τον Καναδά.
Τα δύο τρίτα μάλιστα των αγοραπωλησιών γης, έλαβαν χώρα σε κράτη τα οποία υποφέρουν από σοβαρή επισιτιστική κρίση.