Η ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ

Ο στόχος της παγκόσμιας κοινότητας για διατήρηση της βιοποικιλότητας στον πλανήτη έως το 2010, έχει χαθεί. Σύμφωνα με τους επιστήμονες η πορεία αυτή είναι μη αναστρέψιμη έως το 2015 και τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν θα στοχεύουν στη μείωση των ρυθμών εξαφάνισης ειδών από τότε και μετά.