ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΠ “ΜΑΛΙΑΚΟΣ SOS”

Μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου κατατέθηκε από μέλη της ΚΠ “ΜΑΛΙΑΚΟΣ SOS”

Μέλη της Κίνησης Πολιτών “ΜΑΛΙΑΚΟΣ SOS” κατέθεσαν  μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου.