ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Οι κλιματικές συνθήκες παίζουν καθοριστικό ρόλο στην επιλογή προορισμού διακοπών.           Ωστόσο, οι κλιματικές αλλαγές βάζουν στο στόχαστρο τη τουριστική βιομηχανία, όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο αλλά και διεθνώς, καθώς μεγάλες είναι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις...