Ετικέτα: παραγωγικοποίηση

Ο ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η παραγωγικοποίηση και η εμπορευματοποίηση συνδέθηκε με το βιομηχανικό πολιτισμό, ο οποίος συνδέθηκε με τις μηχανές από τη μια και με τη μαζική παραγωγή από την άλλη και που κατέστησαν δυνατή οι νέες τεχνολογίες και...

Η ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ Η ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (του Γιάννη Ζήση)

“Της στοργής η θύρα                                       είναι κοινή προς όλα τα όντα αυτής της γης.                        Απρόσωπα απλώνεται και τα σκεπάζει όλα και δεν                                             ρωτάει τη λογική με ποια σειρά να γίνει”                                                                 Ιωάννα...