ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΣΠΟΡΟΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ, Αθήνα, 21/1

Προβληματισμοί για τη διατροφική επάρκεια και ασφάλεια, για το μέλλον της γεωργίας και των ντόπιων ποικιλιών, εν όψει της αναθεώρησης του ευρωπαϊκού κανονισμού για τους σπόρους