ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ…

τραπεζίτες πάνω από πολιτικούς, παντοκρατορία τραπεζών