ΣΥΖΗΤΗΣΗ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Ανοικτή συζύτηση – Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 20 Νοεμβρίου, ώρα 18.00  Το Παρατηρητήριο Οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών της Κεντρικής Μακεδονίας και ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) «ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ – Δίκτυο Ευρωπαϊκών Πόλεων για τη Βιώσιμη...