Η ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΤΑΞΗΣ (του Γιώργου Στάμκου)

«Υπάρχουν δύο ειδών πολιτικές.  Δεν υπάρχουν ριζοσπαστικές και αντιδραστικές πολιτικές, ούτε προοδευτικές και συντηρητικές, ούτε καν δημοκρατικές και ρεπουμπλικανικές. Υπάρχουν πολιτικές που βασίζονται στο φόβο και πολιτικές που βασίζονται στην εμπιστοσύνη».  Ed Muskin, πρώην γερουσιαστής του...