ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΤΑΪΖΕΙ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΙ ΟΧΙ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ

Γιατί ο κόσμος είναι όλο και πιο πεινασμένος; Επειδή οι μικροί αγρότες χάνουν την πρόσβαση στις γεωργικές εκτάσεις. Σύμφωνα με την GRAIN, διεθνή μη κερδοσκοπική οργάνωση για την υποστήριξη των μικρών αγροτών, οι μικροί γεωργοί...