ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ: 1.700 ΚΑΔΟΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΠΑΡΚΑ, ΠΛΑΤΕΙΕΣ & ΣΠΙΤΙΑ

Ο Δήμος Πολυγύρου στο πλαίσιο του προγράμματος «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» υλοποιεί δράση για τη Διαχείριση των Αστικών Απορριμμάτων βάζοντας σε λειτουργία 1.700 κάδους κομποστοποίησης σε πάρκα, πλατείες και κατοικίες. Η κομποστοποίηση είναι μια φυσική διαδικασία, η οποία μετατρέπει...