Ετικέτα: νομικός

ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ NEW DEAL

Το New Deal του προέδρου των ΗΠΑ Ρούσβελτ Η παγκόσμια οικονομική κρίση του 1929 – 1930 έπληξε όλες τις Χώρες. Πολύ περισσότερο όμως έπληξε τις ΗΠΑ, όπου οι επιχειρήσεις, οι τράπεζες και τα εργοστάσια έκλειναν το ένα...

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε. ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) 
Η Εφαρμογή στα κράτη μέλη της Ε. Ένωσης της νομοθεσίας σχετικά με: 
Α) την επεξεργασία των αστικών λυμάτων, Οδηγίες 91/271/ΕΟΚ και 98/15 και 
Β) τη χρησιμοποίηση της ιλύος καθαρισμού λυμάτων στη γεωργία, Οδηγία 86/278/ΕΟΚ. 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009

Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ)

 Περιβαλλοντική Νομοθεσία – Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2009

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 // ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Της Βάνιας Αρμένη νομικόύ, ασκούμενης στο ΕΚΠΑΑ
Επιμέλεια: Δρ. Α. Καλλία
Δείτε αναλυτικά τα περιεχόμενα πατώντας στην εικόνα. 
1. Ατμόσφαιρα ……………………………………………………….4
2. Νερά …………………………………………………………………. 5-6

ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΤΟ 40% ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

Εκτός ελέγχου φαίνεται να βρίσκεται η κατάσταση στην παγκόσμια αλιεία με την υιοθέτηση μιας νέας ενιαίας δεσμευτικής συμφωνίας να μοιάζει περισσότερο αναγκαία από ποτέ. 
        Σύμφωνα με νέα έρευνα, ποσοστό μεγαλύτερο του 40% της παγκόσμιας αλιείας διεξάγεται με πλήρη περιφρόνηση των υφιστάμενων -εθελοντικών- κανόνων συμπεριφοράς που ισχύουν παγκοσμίως.