ΑΦΥΔΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Το νερό είναι ένα συστατικό της διατροφής μας που θεωρείται μεγάλης σπουδαιότητας για τη διατήρηση της ζωής. Το ανθρώπινο σώμα αποτελείται σε ένα μεγάλο ποσοστό από νερό που κυμαίνεται μεταξύ 60%(ενήλικες) έως 75% (μωρά).