ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (του Γιάννη Ζήση)

Στην ανάδυση της ισχύος –υπό την έννοια, έστω, και των νέων ποιοτήτων ή των ιδιοτήτων ακόμη και στον πολιτισμό– υπάρχουν διαφορετικά μοντέλα: 1. Το μοντέλο της επαναλαμβανόμενης κίνησης, στο οποίο θεωρείται αδύνατη η επανάληψη της ίδιας...