ΜΑΣ ΠΗΡΑΝ & ΤΑ ΣΩΒΡΑΚΑ…

ΜΑΣ ΠΗΡΑΝ & ΤΑ ΣΩΒΡΑΚΑ…, (Πηγή: Το Ποντίκι – Π.Τ. ΤΣΙΟΛΑΚΗΣ)