Ετικέτα: Λεκάνες Απορροής Ποταμών

ΝΕΑ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ (της Μάχης Τρατσά)

Δεύτερη απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ για μη εφαρμογή της σχετικής οδηγίας
Δεύτερη φορά καταδικάστηκε στις 19 Απριλίου η Ελλάδα για μη εφαρμογή της οδηγίας – πλαίσιο για τα ύδατα (2000/60/EΚ) από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης (ΔΕΕ). Πριν από 2 χρόνια (31/1/2008) το ευρωπαϊκό δικαστήριο είχε καταδικάσει και πάλι τη χώρα μας για παραβίαση της ίδιας οδηγίας, αλλά οι αρμόδιοι ουδέποτε συμμορφώθηκαν.

«Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΊΠΕΔΟ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΟΜΙΛΙΑ  ΤΑΣΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΟΥ  (Γεωλόγος, τµήµα νερών, ∆ιεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού ΥΠΕΧΩ∆Ε) «Γεια σας και από εµένα. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές της ενδιαφέρουσας αυτής συνάντησης και για την ευκαιρία που µας δίνεται να πούµε...