ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ: ΟΙ ΕΠΤΑ ΘΑΝΑΣΙΜΕΣ ΠΛΗΓΕΣ

Στην κορυφή των επτά θανάσιμων πληγών, που συνοδεύουν την ιδιωτικοποίηση εταιρειών ύδρευσης και αποχέτευσης, είναι η επιβολή ιλιγγιωδών αυξήσεων στα τιμολόγια νερού. Αναλυτικά, σύμφωνα με την έκθεση της ΟΚΕ, οι επτά πληγές είναι: 1. Ιλιγγιώδεις...